Category: Covid-19

ผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์ ตัวเลือกที่หลายคนอยากปักลงแขน

วัคซีนไฟเซอร์ ทำไมหลายคนอยากได้? ในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทย ยังคงมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งหนทางที่จะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยคือการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากที่สุด หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อไวรัส ที่สำคัญจำเป็นต้อง ‘เข้ารับวัคซีน’ เมื่อได้รับสิทธิ์ ซึ่งถึงแม้ว่าในตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนตัวไหน สามารถป้องกันเชื้อได้แบบ 100% แต่ทั้งนี้ประสิทธิภาพของวัคซีนก็มีมากพอที่จะลดอัตราการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตได้ ดังนั้นวัคซีนจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและช่วยป้องกันคนให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสที่อันตรายนี้ได้ ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งวันนี้เราได้ยกประโยชน์ของการฉีดวัคซีนโควิดจากโรงพยาบาลศิครินทร์มาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจ ว่าทำไมถึงแม้ว่าวัคซีนยังกันโรคไม่ได้ แล้วเหตุใดเรายังคงต้องฉีดอยู่ วัคซีนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน…